Výchovné poradenství

RNDr. Klára Horecká - výchovná poradkyně
konzultační hodiny: po předchozí domluvě
telefon: 483 710 859

činnost zaměřená zejména na:

  • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. specifické poruchy učení, poruchy chování)
  • kariérové poradenství
Aktuální informace o přijímacím řízení v Libereckém kraji najdete zde:

Přijímací řízení
Jednotná přijímací zkouška
Testy
Informační systém České školní inspekce
Národní soustava povolání
Cermat - stránky firmy zajišťující celostátní přijímací řízení
Adresář škol
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje.

Informace o jednotlivých školách a oborech naleznete na www.infoabsolvent.cz nebo www.atlasskolstvi.cz.

Vzor odvolání ke stažení zde: vzor odvolání (formát doc).

Využijte veletrhů vzdělávání, dnů otevřených dveří a dalších akcí pořádaných jednotlivými středními školami a učilišti!