pohled na školu

Na ZŠ Pivovarská usilujeme o vyváženost osvědčených postupů a nových výukových metod. Jsme přesvědčeni, že ne vše tradiční je špatné, a ne vše moderní je přínosné. Při výuce i mimo ni se snažíme dbát na základní myšlenku našeho vzdělávacího programu - "Smysluplně, zajímavě a tvořivě".

Ve školním roce 2019/20 školu navštěvuje 268 žáků v 11 třídách. Školní družina má 3 oddělení, která navštěvuje 80 dětí, školní jídelna připravuje obědy pro 245 žáků.

Aktuality

Zahájení školního roku 2019/20

2.9.2019

První školní den byl ve znamení slavnostního přivítání prvňáčků a všech ostatních žáků, kteří naši školu již navštěvovali nebo k nám přišli z jiných škol. Přejeme všem úspěšné zahájení školního roku 2019/2020!