ŠTAFETOVÝ POHÁR 2024

V úterý 16. 4. 2024 se vybraní žáci I. stupně zúčastnili okresního kola Štafetového poháru na stadionu Střelnice (pořadatel TJ LIAZ). I přes velkou nepřízeň počasí probíhaly závody venku na stadionu a závodníci tím pádem zažili během dopoledne na trati déšť, kroupy, sněhové přeháňky i silný vítr. Sluníčko vysvitlo jen na předávání diplomů.
Samotné závody začínaly v 9:00 hod. štafetou 8 x 100m – MLADŠÍCH ŽÁKŮ (J. Čermák, B. Rácová, M. Lepeška, T. Leksová, L. Baldová, M. Rasko, J. Janků a H. Čermák).
Poté následovala štafeta 8 x 100m STARŠÍCH ŽÁKŮ (A. Devine, S. Nadzamová, V. Hasenkopfová, N. Patřičná, J. Jelínek, Š. Láska, D. Palounek a S. Schonfeld).
Letošní ročník uzavírala smíšená štafeta 8 x 200m složená z ml. a st. žáků.
ZŠ PIVOVARSKÁ v celkovém pořadí skončila na krásném 5. místě z 11 přihlášených ZŠ z našeho okresu.
Všem zúčastněným závodníkům děkujeme za odhodlání, sportovní nasazení, disciplínu a odolnost!
FOTO ZDE:

Petra Němcová

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které do 31. 8. 2024 dovrší šestý rok věku, k povinné školní docházce. Stejnou povinnost má i zákonný zástupce dítěte, kterému byl v minulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Vážení rodiče,

od dnešního dne je pro Vás otevřen podpůrný webový portál (Zápis do ZŠ), kde se seznámíte s podporou pro zápis do základní školy.
Najdete zde veškeré informace k postupným krokům, které budete činit Vy jako zákonní zástupci při podávání žádostí, tak základní škola, která prostřednictvím svého ředitele rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí k povinnému vzdělávání či povolení odkladu povinné školní docházky.

PODROBNÉ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY:

zápis dětí do 1. třídy proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2024 v době od 13 do 18 hodin v učebnách 1. stupně (přízemí hlavní budovy).
Po kontrole dokumentů předložených zákonným zástupcem dítěte (podrobnosti ZDE) následuje rozhovor pedagoga s Vaším dítětem.
Před zápisem je možné elektronicky vyplnit žádost o přijetí ZDE.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku:
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Jablonce nad Nisou č. 4/2016 o školských obvodech základních škol zřízených statutárním městem Jablonec nad Nisou stanovuje ředitel Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvkové organizace kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025:

a) trvalý pobyt dítěte v školském obvodu školy – spádový obvod školy č. 7 ZDE,

Obvod č. 7: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

území: část k.ú. Jablonec nad Nisou
ulice: Dlouhá od ul. Souběžná, Hvězdná, Janáčkova k ul. Oblouková, Jelení, Kokonínská, Křížová, Květinová, Lesní stezka od ul. Kokonínská, Na Hranici, Nákladní, Nad Střelnicí, Nová Pražská, Oblouková, Pivovarská, Pod Hájem od ul. Kokonínská, Pražská od ul. V Áleji k ul. Na Hranici, Příčná, Revoluční od ul. Souběžná k ul. Oblouková, Souběžná, Střelecká, U Stadionu, V Aleji, Vrkoslavická k ul. V Zátiší, V Zátiší, Vzdušná, Vzdušná ulička
objekt: Mírové náměstí 3100/19

b) sourozenec dítěte navštěvuje a v následujícím roce bude školu navštěvovat,
c) v případě většího počtu přihlášených bude provedeno losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí a ředitele školy.

Těšíme se na Vás a na Vaše děti.

Mgr. Miroslav Krajina
ředitel školy

Jablonec nad Nisou 12. 3. 2024

VYDAŘENÉ VÁNOČNÍ TRHYVe středu 6. prosince se na naší škole konaly již tradiční VÁNOČNÍ TRHY, které navodily všem přítomným sváteční atmosféru. Během trhů si mohli rodiče v prodejních stáncích zakoupit ručně vyráběné vánoční dekorace, chutná vůně klobás naopak přilákala návštěvníky ke stánkům s občerstvením. Ve druhé části večera zazněly koledy a vánoční písně v podání našich žáků, kteří si na závěr vystoupení zazpívali společně se svými vyučujícími. Rodiče měli během večera možnost setkat se s učiteli, diskutovat o školních aktivitách nebo si popovídat s ostatními rodiči. Vánoční trhy jsou každoročně nejen zábavným a radostným zážitkem pro děti, ale posilují i partnerský vztah mezi školou a rodinami.

Foto ZDE:

NÁVŠTĚVA JABLONECKÉ RADNICE

V rámci projektu „MOJE MĚSTO“ navštívili žáci 3.třídy radnici v Jablonci nad Nisou. Seznámili se zde se symboly města: znakem, vlajkou, řetězem primátora a pečetí. Dětem se hodně líbilo v zasedací síni a kanceláři primátora. Z radniční věže byl krásný výhled na celé město.

Foto ZDEPŘESPOLNÍ BĚH

V úterý se běželo okresní kolo v přespolním běhu. Mladší 1500m, starší 3000m. Děkujeme naším žákům za reprezentaci školy.
Foto zde:

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ - II. stupeň

V pátek 29.9. proběhlo cvičení v přírodě na Dolině. Všichni žáci druhého stupně si mohli užít zajímavé úkoly na čerstvém vzduchu. Na šesti stanovištích si vyzkoušeli první pomoc, resuscitaci, práci s mapou a buzolou, odhad vzdálenosti, balení evakuačního zavazadla, pravidla silničního provozu a další...
FOTO

HARMONIZAČNÍ POBYT ŠESTÝCH TŘÍD: 14. - 15. 9. 2023

Úžasné vzpomínky a zážitky si přivezli žáci 6.A a 6.B ze stmelovacího pobytu, který se konal minulý týden ve čtvrtek a v pátek v Albrechticích.
Podívejte se na krátké video z fotografií - ZDE.

ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO PAŘÍŽE A ANGLIE

V tomto školním roce jsme se po delší přestávce vydali na západ poznat něco nového. První zastávkou na naší 4 500 km dlouhé cestě byla romantická Paříž. Ta nás ráno přivítala zcela liduprázdná. Příjemnou procházku centrem jsme zakončili výstupem na samotný vrchol 324 metrů vysoké Eiffelovy věže.
Druhý den nás čekala první zastávka v britské metropoli Londýn s prohlídkou City. Zájezd byl letos skutečně ve zcela jiném duchu, a tak jsme po prohlídce Londýna vyrazili do poměrně vzdáleného města Plymouth, které se nachází v hrabství Cornwall, tedy v jihozápadní Anglii. Po příjezdu do Plymouth děti odjely s jejich „náhradními“ rodinami do jejich domovů. Další dva dny jsme potom strávili celodenními výlety za scenériemi, které nám braly dech. Místa jako Land´s End, Tintagel Castle, městečko St Ives a St Michael´s Mount nám ukázala, jak je krajina na samém konci Anglie nádherná.

Věříme, že již na cestě domů někteří žáci přemýšleli o tom, jak se do Cornwallu v budoucnu znovu podívat!
Foto ZDE.

PIVOVARSKÉ HRY

Ve čtvrtek 25. května proběhly v areálu Střelnice letošní Pivovarské hry. Všechny týmy bojovaly v netradičních disciplínách s velkým nasazením! Rovněž zahajovací nástupy jednotlivých týmů byly velmi pěkně připraveny. Cenu za nejoriginálnější vystoupení při zahájení získala 7. třída. (na 2. místě se umístila 9. B, na 3. místě pak 8. třída). Pivovarské hry vyhrála třída 9. B, na druhém místě byla 9. A a na třetím 6. B. Gratulujeme!
Fotogalerie ZDE.

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace, od 1. 9. 2023. K nahlédnutí v dokumentu (pdf) ZDE.

DEN ZEMĚ 2023

Foto ZDEDEN ZEMĚ - STROM

Hudebně-výtvarný projekt žáků 9. B ZŠ Pivovarská Jablonec nad Nisou

Na pátek 21. dubna si žáci 9. tříd připravili pro své mladší spolužáky projektový den, kdy si společně připomeneme mezinárodní Den Země. Nejprve děti zhlédnou dokument o naší planetě a poté i prezentaci deváťáků o ekologickém stavu naší Země. Na hřišti pak budou děti plnit úkoly a zábavné hry s ekologickou tematikou. Již brzy vám představíme i videoklip, který deváťáci společně se svými učiteli v hodinách výtvarné a hudební výchovy vytvořili. Teď ale držme deváťákům palce, ať 13. a 14. dubna co nejlépe složí přijímací zkoušky na střední školy! :-)DIGITALIZUJEME ŠKOLU!

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL!

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

Poslední školní den v roce 2022 nebyl jen plný vánočních besídek, letos po delší proluce proběhlo i oblíbené zpívání na schodech. Zpívali skutečně všichni žáci a byla to moc příjemná akce před Vánoci.
Foto: ZDE

HOKEJOVÝ TURNAJ

Ve středu před Vánocemi se odehrál na jabloneckém kluzišti velký hokejový turnaj mezi družstvy ze sedmé a osmé třídy a obou devátých tříd. Všechny týmy bojovaly jako lvi.
Nechyběly ani početné skupiny fanynek, které chlapce mohutně povzbuzovaly křikem, transparenty a rachotem různých akustických nástrojů.
Turnaj skončil zhruba po dvou hodinách vítězstvím družstva z 9.A, na druhém místě se umístilo družstvo z 9. B a třetí místo obsadil tým sedmáků.
Druhý den byly hráčské týmy oceněny panem ředitelem. Všichni si to moc užili a hlavně – všichni hráči přežili turnaj ve zdraví.
Foto: ZDE

NÁVŠTĚVA V DOMĚ SENIORŮ

V pátek 16.12. žáci 4. třídy ZŠ Pivovarská navštívili Domov seniorů v Jabloneckých Pasekách, aby svými zazpívanými vánočními koledami, vlastnoručně vyrobenými drobnými dárky a přáníčky vykouzlili adventní atmosféru pro místní babičky a dědečky. Setkání bylo moc milé, naše děti potěšily, dojaly, a tak cesta vlakem zpět byla plná nadšení a plánů, kdy a při jaké příležitosti zase přijedeme potěšit místní seniory. Šťastné a radostné Vánoce přejí čtvrťáci - viz foto

VÁNOČNÍ TRHY

Vánoční trhy se vydařily. Hodně rodičů se těšilo na vystoupení svých dětí a učitelského sboru. Na přípravě se podílela prakticky celá škola včetně žáků. Chlapci pomáhali stavět prodejní stánky, děvčata chystala výzdobu, výrobky a občerstvení.Vánoční bylo i počasí. Takže příští rok opět na shledanou!

Vánoční trhy - fotogalerie

P.S. Vánoční trhy z pohledu deváťáků:ZDE

MIKULÁŠ 2022

Svět se mění, ale některé věci zůstávají naštěstí při starém. Letos, tedy 5. 12., opět dorazil na Pivovarskou Mikuláš. Nejmladší děti, ale i ty starší z 2. stupně, s napětím očekávaly rej čertů a andělské zvonění doprovázející Mikuláše. Mikuláš navštívil všechny žáky, učitele i paní kuchařky v jídelně. Všichni žáci si dnes odnáší domů malou nadílku, pokud si ji nesnědli již ve škole. Mikuláš tak dnes vnesl do sychravého zimního počasí přece jenom trochu té zábavy a radosti.
Foto ZDE.

CHARITATIVNÍ BAZÁREK

Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na letošním školním charitativním bazárku. Celkovou částku 8 085,- Kč, kterou jsme vybrali, jsme se letos rozhodli věnovat Sdružení TULIPAN, z. s. na akce Komunitního centra v Jablonci nad Nisou.

Zbylé oblečení a hračky, které se neprodaly, jsme poslali na pomoc lidem na Ukrajině - za výpomoc s dopravou a organizací děkujeme panu Makaryšynovi.

Charitativní bazárek - fotogalerie

HALLOWEEN V 5. TŘÍDĚ

Žáci 5. třídy letošní Halloween oslavili v obdivuhodných maskách. Ač je Halloween původně anglosaským svátkem a u nás se běžně neslaví, páťáci projevili zájem a v rámci výuky anglického jazyka se oblékli do kostýmů čarodějnic, kostlivců, duchů, upírů a jiných strašidelných postav. Takto nastrojeni potom navštívili žáčky prvních tříd. Ti měli šanci zhlédnout průvod masek, dozvěděli se něco málo o tom, jak se Halloween slaví. Někteří si s chutí nechali na obličej namalovat např. pavučiny, pavouky a dýně.
Fotogalerie ZDE.

CVIČENÍ V PŘÍRODĚ a EXKURZE

Ve čtvrtek (29. 9.) se uskutečnilo cvičení v přírodě pro všechny žáky (kromě 1. tříd) naší školy. Žáci 1. stupně absolvovali přírodovědně-poznávací výlet do okolí Jablonce n/N. Pro žáky 2. stupně byla v Srnčím dole připravena stanoviště se sportovně-zábavnými úkoly. Tentokrát se cvičení zaměřilo na stmelování kolektivu a žáci při úkolech museli spolupracovat jako jeden tým. Počasí nebylo zpočátku sice nejpříznivější, přesto se akce vydařila :-).
I následující den (30. 9.) byl pro žáky 6. - 9. tříd netradiční. Vydali se totiž na předem zajištěné exkurze. Třídy 6. A a 6. B zhlédly prohlídku štoly pod vodní nádrží Mšeno, 7. a 8. třída navštívila jabloneckou rodinnou firmu SIMM s. r. o. (ražba medailí nebo odznaků). Pro 9. A byla připravena exkurze do firmy ATREA s. r. o (vzduchotechnika) a 9. B si vyjela do Smržovky podívat se na výrobu ojedinělých sportovních vozů ve firmě Kaipan s. r. o.
Fotogalerie ZDE.

OSMÁCI V GALERII

Naši osmáci přijali “Abstraktní výzvu” - edukativní program k obrazům Tomáše Plesla v galerii Lázně v Liberci. Vedli si neohroženě a užili si i hravé exponáty dlouhodobé interaktivní výstavy pro školy. Foto ZDE.

ADAPTAČNÍ KURZ 6.A a 6.B

21. září jsme se společně vydali do Jizerských hor, kde nás trochu překvapilo nepříznivé počasí. Ale jak se říká v Norsku: „Není špatné počasí, ale špatné oblečení“. Středu a čtvrtek jsme strávili na horské chatě v bývalé sklářské osadě Kristiánov. Nebyla tam žádná nuda. Pro děti byl připraven pestrý program plný seznamovacích aktivit. Večer jsme s ohledem na deštivé počasí zvládli i plánované opékaní špekáčků. Byly výtečné! Druhý den ráno jsme už jenom rychle zabalili a vydali se na cestu zpět do civilizace. Přestože nám duch Jizerských hor – MUHU neposlal pěkné počasí, stmelovací kurz splnil svůj účel a budeme na něj všichni dlouho vzpomínat. Foto z akce ZDE.

DAVID V REPUBLIKOVÉM FINÁLE ČTVRTÝ!

David Schmidt, žák osmé třídy, se probojoval školním, okresním a krajským kolem do kola nejvyššího. Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce kategorie II. A (žáci ZŠ 8. a 9. třídy) proběhlo 1. června 2022. Pořadatelé přidělili Davidovi téma „životní prostředí“, které patří k nejnáročnějším. Davidovou parádní disciplínou je poslech, který bohužel v soutěži chyběl. Přestože bylo ústřední kolo organizováno distančně (online) a probíhalo nestandardně, dokázal David porotu přesvědčit o svých jazykových a komunikačních schopnostech. Umístil se na 4. místě.

"Davide, velice si vážíme Tvého obdivuhodného výkonu! Děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy, Jablonce nad Nisou a v neposlední řadě i celého Libereckého kraje."

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Výdej obědů domů pouze od 11.15 do 11.45 hodin, možno po telefonické dohodě i jinak.

Mgr. Miroslav Krajina
ředitel školy

PODĚKOVÁNÍ!

Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli částkou či darem v našem letošním charitativním bazárku. Celková částka výtěžku činila 11. 684 Kč a byla věnována Hospici sv. Zdislavy. Více fotografií z bazárku viz FOTO.

Volby dvou členů školské rady – zástupců rodičů
/zákonných zástupců žáků školy/


Volby se uskuteční 7. října 2021

Čas:
16.30 hodin
– třídní schůzky 1. stupně v kmenových třídách (kromě 1. třídy)
17.00 hodin – třídní schůzky 2. stupně v kmenových třídách (včetně 1. třídy)

Po zahájení třídních schůzek třídní učitel seznámí přítomné zákonné zástupce se způsobem volby:

 • Za jednoho žáka může volit pouze jeden ze dvou jeho zákonných zástupců.
 • Volby probíhají tajným hlasováním.
 • Na volebním lístku mohou být zaškrtnuti maximálně dva kandidáti (může být i jen jeden).
 • Neplatné volební lístky – nezaškrtnutý volební lístek, více zaškrtnutých kandidátů než dva, zcela přetržený volební lístek.

Po seznámení rodičů se způsobem volby v průběhu společné části třídních schůzek obejde volební komise jednotlivé třídy, kde proběhne volba kandidátů. Jestliže se oprávněný volič opozdí, může volební lístek vhodit do zapečetěné volební urny ve sborovně školy.
Konec voleb: 18.00 hodin

Kandidáti do školské rady – zástupci rodičů /zákonných zástupců žáka/

 • Gabriela Alexová, asistent pedagoga ZŠ Lučany, děti v 5. a 8. třídě
 • Bibiana Bucharová, hlavní koordinátor organizace Veselá věda, děti ve 2. a 5. třídě
 • Karolína Cipro, marketing firmy Dogs and fun, s. r. o., dcera v 5. třídě
 • Ing. Mgr. Jan Prokop, Ph.D., technický konzultant ESI Group (automobilový průmysl), děti v 5. a 7. třídě

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

15.9.2021

Dobrý den,
na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 167 odstavce 4 vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady.

  § 168 - školská rada:
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Funkční období členů školské rady jsou tři roky. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu tvoří pedagogové a třetinu zákonní zástupci nezletilých žáků. Volby se budou konat 7. 10. 2021 souběžně s konáním třídních schůzek školy (pokud to umožní epidemická opatření).

Návrhy kandidátů podávejte v kanceláři ředitele školy do 23. 9. 2021 do 12 hodin. Seznamy kandidátů budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě na hlavních dveřích školy a na webu školy od 28. 9. 2021 do konání voleb.

NÁVRHOVÝ LÍSTEK: ZDE


M. Krajina

Pomoc Moravě

30.6.2021

Pomoc Moravě Poslední den školy je vždy spojen s předáváním vysvědčení a květinami pro paní učitelky. S ohledem na neštěstí na jižní Moravě jsme letos požádali rodiče a děti, aby místo zakoupení květin přispěli jakoukoliv drobnou částkou do sbírky ZŠ Pivovarská a pomohli jsme tak společně zasaženým obcím.

Netušili jsme, že tato narychlo svolaná výzva bude mít takový ohlas a celkově vybraná částka 55 516 Kč předčila veškerá naše očekávání.

Srdečně děkujeme za vaši štědrost, částka byla zaslána přímo na účet ZŠ Hrušky, která byla tornádem silně poškozena.