pohled na školu

Na Pivovarské usilujeme o vyváženost osvědčených postupů a nových výukových metod. Jsme přesvědčeni, že ne vše tradiční je špatné, a ne vše moderní je přínosné. Při výuce i mimo ni se snažíme dbát na základní myšlenku našeho vzdělávacího programu - "Smysluplně, zajímavě a tvořivě".

Ve školním roce 2018/19 školu navštěvuje 280 žáků ve 12 třídách, kapacita je naplněna na 100 %. Školní družina má 3 oddělení, která navštěvuje 80 dětí, školní jídelna připravuje obědy pro 245 žáků.

Aktuality

Cvičení v přírodě

27.9.2018

Čtvrtek před prodlouženým víkendem strávili všichni žáci druhého stupně na cvičení v přírodě. Na 6 stanovištích v areálu Srnčího dolu si mohli ověřit použití svých znalostí a dovedností v reálných situacích ve venkovním prostředí, a to jak za pomoci tradičních pomůcek, tak i moderních technologií. Děkujeme tímto záchranářům z Vodní záchranné služby v Jablonci za spolupráci při zajištění stanoviště zdravovědy.

1. třída - Vítání podzimu

24.9.2018

Prvňáci letos přivítali podzim písničkami, tanečkem a hádankami. V nádherných kostýmech s podzimními doplňky strávili celý den. Drakovi během výtvarné výchovy namalovali barevné mašličky, matematiku a češtinu procvičovali s podzimní tematikou, při prvouce měli ochutnávku ovoce, během které si zopakovali, co všechno na podzim sklízíme. Zahráli si pohádku „O veliké řepě “, při hodu kaštánkem do košíčku si vyzkoušeli přesnost a trpělivost. Každý sám vyrobil pro maminku ježečka s mašličkou, kterého si děti odnesly domů.

1. třída - Beseda s policisty

13.9.2018

Do 1.třídy přišli hned na začátku školního roku zástupci Policie ČR pobesedovat s dětmi o jejich bezpečné cestě do školy. Kromě zajímavého povídání o dopravních značkách a zkušenostech s pravidly silničního provozu měly děti také možnost podrobně si prohlédnout si služební uniformy, auto a motorku. Děkujeme tímto manželům Piskačovým za ochotu a vstřícnost při práci s prvňáčky.

Zahájení školního roku 2018/19

3.9.2018

První školní den byl ve znamení slavnostního přivítání prvňáčků. Školu osobně navštívil a děti spolu s ředitelem školy školy přivítal také náměstek primátora, Ing. Miloš Vele, který jako dítě Pivovarskou rovněž navštěvoval. "Dětem přeji, aby se s ní dokázaly rychle a s úspěchem vypořádat, a rodičům, aby pro své školáky byli vždy oporou.“, uvedl Vele.