Dny volna 26. - 27. října

Od 26. do 27. října jsou pro všechny třídy stanoveny dny volna, nebude probíhat ani prezenční ani distanční výuka. Školní jídelna není v provozu. O organizaci vzdělávání od 2. listopadu vás budeme informovat bezprostředně po upřesnění opatření vlády ČR, nejpozději v pátek 30. října.

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tiskovou zprávu o tom, jak mají rodiče žádat o ošetřovné. Zprávu najdete pod tímto odkazem Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Změna organizace výuky od středy 14. října

13.10.2020

Vážení rodiče,
v návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. října č. 1022 oznamuji, že:

  • od 14. října do 1. listopadu se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole;
  • od 14. října do 1. listopadu se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školní družině.

Žáci se budou vzdělávat distanční formou vzdělávání.

Distanční výuka žáků 2. stupně bude probíhat podle běžného rozvrhu, tzn. že učitelé budou pro danou hodinu připravovat vzdělávací obsah, který bude žákům dostupný v prostředí Google Classroom (Učebna). Přístup do něj mají žáci pod svými žákovskými účty (jmeno.prijmeni@pivovarska.cz). Neznamená to, že žáci musí být on-line připojeni po celou dobu běžného rozvrhu. Chápeme, že toto nemusí být technicky možné. Znamená to ale, že se během distanční výuky budou vzdělávat dle pokynů učitelů a výsledky vzdělávání žáků v rámci distanční výuky budou zahrnuty do hodnocení stejně jako práce zadané při prezenční výuce. Účast na distanční formě vzdělávání je povinná, případnou absenci (např. v případě nemoci) je třeba omluvit stejně, jako v případě prezenční výuky.

Přesnější pokyny k distanční výuce žáků 1. stupně dostanou rodiče prostřednictví elektronické ŽK.

Obědy ve školní jídelně mají žáci v průběhu distanční výuky odhlášené, podle aktuálního výkladu školského zákona není bohužel možné obědy během distanční výuky poskytovat.

Velice nás současné opatření mrzí, zejména s ohledem na žáky 1. stupně a jejich rodiče. Chápeme Vaši velmi složitou situaci.

Jan Valášek a učitelé ZŠ Pivovarská

Změna organizace výuky od 12. října

9.10.2020

Vážení rodiče,
v návaznosti na usnesení vlády ze dne 8. října měním organizaci vyučování následovně:

Od 12. do 16. října se žáci 8.A, 8.B a 9. třídy vzdělávají distanční formou vzdělávání, jejich osobní přítomnost ve škole je zakázána. Žáci ostatních tříd se vzdělávají prezenčně.

Od 19. do 23. října se žáci 6.třídy, 7.A a 7.B vzdělávají distanční formou vzdělávání, jejich osobní přítomnost ve škole je zakázána. Žáci ostatních tříd se vzdělávají prezenčně.

Od 26. do 27. října jsou pro všechny třídy stanoveny dny volna, nebude probíhat ani prezenční ani distanční výuka.

Distanční výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, tzn. že učitelé budou pro danou hodinu připravovat vzdělávací obsah, který bude žákům dostupný v prostředí Google Classroom (Učebna). Přístup do něj mají žáci pod svými žákovskými účty (jmeno.prijmeni@pivovarska.cz). Neznamená to, že žáci musí být on-line připojeni po celou dobu běžného rozvrhu. Chápeme, že toto nemusí být technicky možné. Znamená to ale, že se během distanční výuky budou vzdělávat dle pokynů učitelů a výsledky vzdělávání žáků v rámci distanční výuky budou zahrnuty do hodnocení stejně jako práce zadané při prezenční výuce. Účast na distanční formě vzdělávání je povinná, případnou absenci (např. v případě nemoci) je třeba omluvit stejně, jako v případě prezenční výuky.

Obědy ve školní jídelně mají žáci v průběhu distanční výuky odhlášené.

Děkujeme za pochopení, v případě dotazů se na mě neváhejte obrátit

Jan Valášek

Omezení výuky od 5. října 2020

4.10.2020

Vážení rodiče,
na základě nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci č. 2/2020 ze dne 1. října 2020, účinného od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin sděluji, že se provoz ZŠ Pivovarská omezuje následovně:
1. - 5. ročník – součástí vzdělávání není zpěv. Hudební výchova zůstává nadále v rozvrhu (neruší se, neodpadá).
6. - 9. ročník – součástí vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti. Vyučovací hodiny hudební výchovy, tělesné výchovy a sportovní výchovy zůstávají nadále v rozvrhu (neruší se, neodpadají). O jejich náplni a místu výuky (uvnitř/venku) rozhoduje vyučující daného předmětu na základě aktuální situace s důrazem na naplňování cílů vzdělávání a zdraví žáků.

Jan Valášek

V pátek 25.9. běžná výuka

23.9.2020

Vážení rodiče,
oznamuji, že v pátek 25.9. bude výuka na ZŠ Pivovarská probíhat dle běžného rozvrhu, nebude vyhlášeno tzv. "ředitelské volno".

Jan Valášek

Elektronická ŽK - 2. vlna registrace rodičů

10.9.2020

Vážení rodiče,
děkujeme všem, kteří jste se již zaregistrovali do elektronické ŽK. Rodičům, u kterých máme evidovanou e-mailovou adresu, a nejsou dosud zaregistrovaní, jsme dnes rozeslali údaje znovu - u některých jsme opravili či doplnili e-mail, některé zprávy mohly zapadnout. Jsme si vědomi, že registrace není povinná, ale byli bychom rádi, kdyby alespoň jeden z rodičů/zákonných zástupců přístup do elektronické ŽK měl.
Děkujeme také za dotazy a připomínky k fungování ŽK, věřím, že se vše brzy rozeběhne naplno.
Nejčastější dotazy budeme zodpovídat na stránce Dotazy k elektronické žákovské knížce.

Elektronická ŽK - registrace rodičů

6.9.2020

Vážení rodiče,
v sobotu 4.9. jsme všem rodičům, u kterých máme evidovanou e-mailovou adresu, rozeslali údaje pro registraci do elektronické žákovské knížky (dmSoftware, Škola online). V případě, že jste nám e-mailovou adresu neposkytli, nebo Vám z jiného důvodu registrační údaje nedorazily, napište prosím na valasek@7zsjbc.cz a údaje Vám poskytneme. Při problémech s registrací se na nás také můžete obrátit, rádi pomůžeme. Pro seznámení se s prostředím elektronické ŽK můžete využít online příručku pro rodiče, případně se budeme snažit nejčastější dotazy zodpovídat přímo na našich stránkách.

Zahájení školního roku 2020/21

1.9.2020

Primátor Jiří Čerovský v 1. třídě ZŠ Pivovarská - zdroj: www.mestojablonec.cz První školní den byl ve znamení slavnostního přivítání prvňáčků. Školu osobně navštívil a děti spolu s ředitelem školy školy přivítal také primátor, RNDr. Jiří Čeřovský. Reportáž televize RTM+ o zahájení školního roku si můžete spustit kliknutím na obrázek.